July 24, 2015

Bảng giá G Suite 2020

Kể từ 2/04/2019 Google tăng phí sử dụng G Suite trên toàn cầu lên 6$/user/tháng.

Nhằm hỗ trợ thêm cho các cá nhân hoặc các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020, và tranfer GSuite về inetgroup, Công ty cổ phần truyền thông mạng iNET hỗ trợ giảm thêm 40% so với mức phí áp dụng toàn cầu của Google, chi phí còn lại chỉ có 3.5$/user/tháng. 

You didn't add any pricing tables yet!

You didn't add any pricing tables yet!

Lưu ý:

  • Bảng giá G Suite áp dụng cho mỗi user ( người dùng)
  • Thời hạn áp dụng giá khuyến mãi 1 năm (12 tháng)
  • Số lượng user tương đương số lượng e-mail

(*)

  • Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)(*)
  • Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp(*)

Leave a Reply