G Suite

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2010, 2013 với G Suite

g_suite-small

g_suite-small

Mục lục:

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2010, 2013 với G Suite

I. Giới thiệu

Việc gửi mail thường xuyên xảy ra và bạn luôn sử dụng Outlook để check mail, việc kiểm tra mail thường xuyên trên outlook sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc quản lý thời gian của bạn.

Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối từ mail của công ty sử dụng hệ thống mail của gmail với tên miền riêng ví dụ info@inetgroup.vn đến outlook của bạn.

II. Hướng dẫn

Bước 1: Bạn cần vào webmail của mình sau đó bật chức năng POP3

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite

Bước 2 : Vào outlook cấu hình cho email của bạn

Chọn File -> Add account

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-1

Bước 3: Check chọn: Manually configure server settings or additional server type, nhấn Next

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-2

Bước 4: Chọn dịch vụ loại kết nối Pop or IMAP

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-3

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin liên quan đến mail của bạn

Lưu ý : Nếu bạn sử dụng POP3 thì bạn điền phần incoming mail server và outgoing mail server như hình bên dưới.

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-4

+ Nếu bạn sử dụng IMAP thì bạn điền như sau :

imap.gmail.com

smtp.gmail.com

Bước 6: Chọn vào more setting

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-5

Chọn Outgoing server > sử dụng chứng thực thông qua SMTP

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-5

Chọn Advanced

Cấu hình port cho POP3 và SMTP

Lưu ý : Nếu bạn sử dụng POP3 thì bạn cấu hình như trong hình

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-6

Nếu bạn sử dụng IMAP thì bạn cấu hình như sau :

– Incomming Server (POP3). Gõ: 993

– Outgoing server (SMTP). Gõ 587 và chọn tại mục Use the following type of encrypted connections. Chọn TLS

-> Sau đó chọn OK và chon Next để kiểm tra việc gửi nhận mail có ok hay không

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-7

Vậy là việc gửi nhận mail của bạn đã thành công.

Cau-Hinh-Outlook-2003-G-Suite-8

 

Exit mobile version