TÌM TÊN MIỀN HOÀN HẢO CỦA BẠN Chọn nhiều tên miền - Đa dạng - Giá Thấp - Nhanh chóng đăng ký tên miền của bạn ngay hôm nay.

.com

Đăng ký kèm Hosting

0đ/năm

.net

Đăng ký kèm Hosting

0đ/năm

.org

Đăng ký kèm Hosting

0đ/năm

.top

Đăng ký kèm Hosting

0đ/năm

.xyz

Đăng ký kèm Hosting

0đ/năm

Cài đặt Domain dễ dàng nhanh chóng

Miễn phí sử dụng email G Suite 30 ngày

Bảo vệ tên miền an toàn tuyệt đối

Tên miền con không giới hạn

Kiểm soát DNS Nâng cao

Đăng ký được nhiều năm

Hỗ trợ chuyển tiếp tên miền miễn phí

Hỗ trợ miễn phí 24×7/365

Bảng giá tên miền

ĐĂNG KÝ NGAY trước khi tên miền thương hiệu của bạn bị người khác sở hữu
 • Tên miền quốc tế
 • .com
 • .net
 • .info
 • .org
 • .asia
 • .world
 • .space
 • .link
 • .click
 • .us
 • .eu
 • .co.uk
 • .xyz
 • .top
 • .juegos
 • .pictures
 • .rocks
 • .futbol
 • .art
 • .biz
 • .pw
 • .name
 • .club
 • .tel
 • .pro
 • .gift
 • .nagoya
 • .tokyo
 • .wales
 • .yokohama
 • .cymru
 • .de
 • .pink
 • .red
 • .blue
 • .fun
 • .diet
 • .business
 • .center
 • .city
 • .com.co
 • .company
 • .desi
 • .directory
 • .education
 • .education
 • .email
 • .equipment
 • .exposed
 • .football
 • .gallery
 • .graphics
 • .gratis
 • .hiphop
 • .institute
 • .international
 • .lighting
 • .management
 • .mobi
 • .net.co
 • .network
 • .ninja
 • .nom.co
 • .photography
 • .reisen
 • .report
 • .rip
 • .run
 • .schule
 • .solutions
 • .supplies
 • .supply
 • .support
 • .systems
 • .technology
 • .tips
 • .today
 • .website
 • .agency
 • Phí đăng ký mới
 • 215.000đ
 • 215.000đ
 • 240.000đ
 • 240.000đ
 • 280.000đ
 • 136.000đ
 • 163.000đ
 • 181.000đ
 • 181.000đ
 • 216.000đ
 • 223.000đ
 • 223.000đ
 • 224.000đ
 • 224.000đ
 • 235.000đ
 • 235.000đ
 • 235.000đ
 • 235.000đ
 • 244.000đ
 • 262.000đ
 • 271.000đ
 • 271.000đ
 • 304.000đ
 • 307.000đ
 • 307.000đ
 • 325.000đ
 • 325.000đ
 • 325.000đ
 • 325.000đ
 • 325.000đ
 • 325.000đ
 • 353.000đ
 • 353.000đ
 • 353.000đ
 • 353.000đ
 • 362.000đ
 • 362.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
 • 380.000đ
  • Phí gia hạn
  • 250.000đ
  • 215.000đ
  • 240.000đ
  • 240.000đ
  • 280.000đ
  • 136.000đ
  • 163.000đ
  • 181.000đ
  • 181.000đ
  • 216.000đ
  • 223.000đ
  • 223.000đ
  • 224.000đ
  • 224.000đ
  • 235.000đ
  • 235.000đ
  • 235.000đ
  • 235.000đ
  • 244.000đ
  • 262.000đ
  • 271.000đ
  • 271.000đ
  • 304.000đ
  • 307.000đ
  • 307.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 353.000đ
  • 353.000đ
  • 353.000đ
  • 353.000đ
  • 362.000đ
  • 362.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • Chuyển về INETGROUP
  • 215.000đ
  • 215.000đ
  • 240.000đ
  • 240.000đ
  • 280.000đ
  • 136.000đ
  • 163.000đ
  • 181.000đ
  • 181.000đ
  • 216.000đ
  • 223.000đ
  • 223.000đ
  • 224.000đ
  • 224.000đ
  • 235.000đ
  • 235.000đ
  • 235.000đ
  • 235.000đ
  • 244.000đ
  • 262.000đ
  • 271.000đ
  • 271.000đ
  • 304.000đ
  • 307.000đ
  • 307.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 325.000đ
  • 353.000đ
  • 353.000đ
  • 353.000đ
  • 353.000đ
  • 362.000đ
  • 362.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
  • 380.000đ
 • 0đ + Đăng ký kèm Hosting
 • Tên miền Viêt Nam
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .name.vn 
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .pro.vn
 • .info.vn
 • .int.vn
 • .ac.vn
 • .health.vn
 • Tên miền địa giới hành chính
 • .vn (1 ký tự)
 • .vn (2 ký tự)
 • Tên miền tiếng Việt
 • Phí đăng ký mới
 • 750.000đ/năm
 • 630.000đ/năm
 • 630.000đ/năm
 • 75.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 42.350.000đ/năm
 • 11.350.000đ/năm
 • 50.000đ/năm
 • Phí gia hạn
 • 470.000đ/năm
 • 340.000đ/năm
 • 340.000đ/năm
 • 45.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 42.000.000đ/năm
 • 11.000.000đ/năm
 • 50.000đ/năm
 • Chuyển về INETGROUP
 • 470.000đ/năm
 • 340.000đ/năm
 • 340.000đ/năm
 • 45.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 42.000.000đ/năm
 • 11.000.000đ/năm
 • 50.000đ/năm
 • 0đ + Đăng ký kèm Hosting

Hỏi đáp về tên miền

Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email). Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu tên miền của bạn.

Bằng cách sử dụng của dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, bạn có thể ngay lập tức chấm dứt việc lạm dụng. Khi bạn kích hoạt dịch vụ này cho các tên miền của bạn, nhà đăng ký tên miền thay thế các chi tiết liên hệ của bạn trong Whois bằng chi tiết liên lạc khác.

Một tên miền là một địa chỉ duy nhất hay một nhận dạng trên Internet. Một ví dụ dễ nhận biết là google.com: Loại rằng tên miền trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, và hệ thống máy chủ tên trên toàn thế giới kết nối máy tính của bạn để nội dung của các trang web của Google. Tên miền đôi khi được gọi là bất động sản của World Wide Web. Một tên miền độc quyền cho một mảnh đất độc đáo về cảnh quan Internet.

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì. Đặt một Khóa còn có những tác dụng lên tên miền của bạn như sau:
– Thông tin và name server của tên miền sẽ không được chỉnh sửa.
– Các yêu cầu transfer domain name sẽ không được cho phép.
– Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khách hàng) sẽ không thể thực hiện.
– Tên miền không thể xóa được.
Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ trên sẽ phải mở khóa tên miền

Thông thường, một tên miền sẽ không còn cho phép gia hạn ngay khi nó hết hạn. Phần lớn các Nhà đăng kí sẽ cho phép thời gian ân hạn kéo dài ít nhất từ một đến 2 tuần và mỗi nhà đăng kí cũng như mỗi đuôi tên miền sẽ có thời gian ân hạn khác nhau. Ví dụ, thời gian ân hạn của đuôi tên miền .info có thể khác với thời gian ân hạn của .com. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ được phép gia hạn tên miền của mình mà không phải chịu thêm chi phí nào.

– Sau khoảng thời gian ân hạn sẽ là thời gian chuộc của tên miền. Giai đoạn này thường kéo dài từ 2 tuần đến 1 tháng, và trong thời gian này, khi bạn gia hạn một tên miền, bạn phải chịu thêm một chi phí gọi là “phí chuộc” (được trình bày rõ trên bảng giá tại đây) kèm theo với phí gia hạn 1 năm cho tên miền.

– Nếu bạn không gia hạn hoặc chuộc lại tên miền này thì sẽ có khả năng tên miền sẽ được đem ra đấu giá. Khi một tên miền được đưa ra đấu giá trước cộng đồng, bạn quyền tham gia và trả giá cho tên miền này.

– Nếu tên miền này không được gia hạn, chuộc hoặc được mua thông qua đấu giá, thì nó sẽ được đưa về bên Cơ quan đăng kí (Registry). Registry sẽ quyết định khi nào tên miền này được mở đăng kí công khai. Và một khi tên miền này đã được mở, bạn có thể đăng kí lại qua chúng tôi.

Đối với tên miền, bạn không thể đổi tên khi đăng ký sai, bạn sẽ phải trả tiền một lần nữa để đăng ký một tên đúng.
Tên miền Quốc tế không ràng buộc thông tin chủ thể (WHOIS) là gì, bạn có thể đổi tên chủ thể, thông tin liên hệ, điện thoại… bất kỳ lúc nào.
Tên miền Việt Nam không cho phép đổi tên của chủ thể mà bạn chỉ có thể đổi những thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại… vì tên của chủ thể không những thể hiện trên máy tính, nó còn thể hiện trên các giấy tờ chứng minh sở hữu tên miền đã cấp cho chủ thể khi đăng ký.

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì. Đặt một Khóa còn có những tác dụng lên tên miền của bạn như sau:
– Thông tin và name server của tên miền sẽ không được chỉnh sửa.
– Các yêu cầu transfer domain name sẽ không được cho phép.
– Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khách hàng) sẽ không thể thực hiện.
– Tên miền không thể xóa được.
Nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ trên sẽ phải mở khóa tên miền

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc đăng ký nhiều hơn một tên miền, bạn có quyền ý tưởng. Đăng ký và sử dụng nhiều tên miền là tên lớn để xây dựng doanh nghiệp của bạn và có thể giúp bạn tạo ra một nhận dạng năng động trực tuyến.
Khi bạn đăng ký nhiều tên miền, bạn có thể:
– Giữ từ cạnh tranh của bạn, đăng ký một tên miền mà khách hàng rút ra cho họ thay vì bạn.
– Đẩy mạnh các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp.
– Lôi nhiều hơn lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.
– Hãy tận hưởng nhiều cơ hội hơn cho thị trường – và có thể được liệt kê trong – các công cụ tìm kiếm.
– Tạo biệt là tiếp cận với các chiến lược quảng cáo nhắm mục tiêu vào các thị trường khác nhau.
– Cung cấp cho khách hàng nhiều cách để tìm kiếm cho bạn khi tìm kiếm trên mạng Internet.
– Nắm bắt lỗi chính tả phổ biến của tên miền của bạn, thay vì gửi cho khách truy cập vào một trang báo lỗi.
– Bảo vệ thương hiệu của bạn và nhận dạng trực tuyến từ những người có thể có mục đích.

Vì sao tôi nên đăng ký tên miền Việt Nam?

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền “.vn” đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.
Khác với tên miền quốc tế, Bạn nên đăng ký tên miền Việt Nam vì những lợi thế sau:
– Được pháp luật Việt Nam bảo vệ: Điều 12 – Luật Công nghệ thông tin quy định: Nghiêm cấm việc giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó …
– Kỹ thuật tin cậy, an toàn: Hệ thống máy chủ tên miền “.vn” (DNS) quốc gia được giám sát 24/24 giờ với hệ thống dự phòng đảm bảo độ tin cậy, vận hành an toàn, tên miền không bao giờ bị ngừng hay bị ” bẻ ghi ” sang các trang web có nội dung không mong đợi khác.
– Truy vấn nhanh chóng: Tên miền quốc gia “.vn” được quản lý, đảm bảo bởi 07 cụm máy chủ DNS đặt tại các điểm khác nhau trên toàn thế giới (21 điểm tại nước ngoài, 5 điểm trong nước) giúp cho việc truy vấn tên miền “.vn” từ phía người dùng tại Việt Nam và trên khắp thế giới được thực hiện một cách nhanh chóng nhất.
– Hạn chế tối đa khi mất liên lạc quốc tế: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, khi mất liên lạc quốc tế như những trường hợp đứt cáp quang biển thì liên lạc và giao dịch Internet trong nước vẫn còn nguyên. Ngược lại sẽ mất toàn bộ liên lạc Internet cả trong nước lẫn quốc tế.
– Được Hệ thống trung chuyển Internet trong nước – VNIX của VNNIC phục vụ: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam được hệ thống trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tự động trung chuyển tất cả lưu lượng Internet trong nước bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất.
– Lợi ích tìm kiếm và quảng bá: Hầu hết các chương trình tìm kiếm trên mạng (đặc biệt là google.com.vn) sẽ ưu tiên liệt kê các tên miền có mã quốc gia “.vn” lên trước nhất khi search tại Việt Nam. Ví dụ: Nếu bạn tìm kiếm từ “matbao” thì chương trình tìm kiếm sẽ đưa ra web có tên miền matbao.vn trước.
– Chăm sóc, hỗ trợ: VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền Việt nam “.vn” (registrar) luôn sẵn sàng trợ giúp người đăng ký sử dụng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như hành chính liên quan đến tên miền “.vn”. Nhắc nhở trước chủ thể sử dụng đóng phí duy trì khi tên miền đến hạn và cho phép tên miền được quá hạn tới tối đa 20 ngày mới xóa chính thức, điều mà trước đây chưa từng có so với khi dùng tên miền quốc tế.
– Đăng ký thuận tiện: Các chủ thể có nhu cầu đều có thể dễ dàng đăng ký tên miền “.vn” thông qua các Nhà đăng ký tên miền “.vn” của VNNIC tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với thủ tục đăng ký tên miền “.vn” đơn giản, nhanh gọn và dễ dàng cho người đăng ký. Chủ thể có thể đăng ký trực tuyến qua mạng Internet khi sử dụng tài khoản tại Ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của mình để nộp phí, lệ phí tên miền.

Đối với tên miền vừa đăng ký hoàn tất, mặc định nó sẽ được trỏ đến một trang Parking tạm thời trong khi quý khách chưa khởi tạo DNS hoặc chưa trỏ tên miền vào một Web Hosting nào đó. Để trỏ tên miền hoặc tắt tính năng tự động này, quý khách chỉ cần truy cập trang quản lý dịch vụ https://id.inetgroup.vn và thao tác trong mục Tên miền. Việc trỏ tên miền có thể không có tác dụng ngay tức thời, thông thường máy tính của bạn cần khoảng 1-2 giờ để nhận biết địa chỉ IP mới.

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins