Ngọc Dung Beauty Center

Ngọc Dung Beauty Center

Nhờ Facebook, Ngọc Dung đã tiếp cận được các khách hàng tiềm năng trên khắp Việt Nam. Facebook đã giúp truyền tải thông tin dịch vụ theo cách rõ ràng nhất và cho chúng tôi hiểu khách hàng muốn gì nhất
Dương Nguyễn Hoài Đức, Phó phòng Kinh doanh & Tiếp thị số, Trung tâm Thẩm mỹ Ngọc Dung, Việt Nam
About the Author
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins