July 24, 2015

Bảng giá G Suite 2020

Kể từ 2/04/2019 Google tăng phí sử dụng G Suite trên toàn cầu lên 6$/user/tháng.

Nhằm hỗ trợ thêm cho các cá nhân hoặc các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020, và tranfer GSuite về inetgroup, Công ty cổ phần truyền thông mạng iNET hỗ trợ giảm thêm 40% so với mức phí áp dụng toàn cầu của Google, chi phí còn lại chỉ có 3.5$/user/tháng. 

 • G Suite Cá Nhân

 • 3.5$/user/month

 • 30 GB
  Bộ nhớ e-mail & Drive
 • Dùng thử 30 ngày
 • Kiểm soát nâng cao
 • Hỗ trợ 24/7
 • G Suite Basic

 • 4.2$/user/month

 • 30 GB
  Bộ nhớ e-mail & Drive
 • Dùng thử 30 ngày
 • Kiểm soát nâng cao
 • Hỗ trợ 24/7
 • G Suite Business

 • 10.2$/user/month

 • Không giới hạn (*)
  Bộ nhớ e-mail & Drive
 • Dùng thử 30 ngày
 • Kiểm soát nâng cao
 • Hỗ trợ 24/7
 • G Suite Enterprise

 • 25$/user/month

 • Không giới hạn (*)
  Bộ nhớ e-mail & Drive
 • Dùng thử 30 ngày
 • Kiểm soát nâng cao
 • Hỗ trợ 24/7
 • Google Drive For Work

 • 20GB
 • 50GB
 • 200GB
 • 400GB
 • 1TB
 • 2TB
 • 4TB
 • 8TB
 • 16TB
 • Chi phí

 • $/tháng

 • $4
  20GB
 • $7.5
  50GB
 • $17
  200GB
 • $35
  400GB
 • $89
  1TB
 • $179
  2TB
 • $358
  4TB
 • $716
  8TB
 • $1.430
  16TB
 • Đơn vị tính

 • $/tháng

 • người dùng/tháng
  20GB
 • người dùng/tháng
  50GB
 • người dùng/tháng
  200GB
 • người dùng/tháng
  400GB
 • người dùng/tháng
  1TB
 • người dùng/tháng
  2TB
 • người dùng/tháng
  4TB
 • người dùng/tháng
  8TB
 • người dùng/tháng
  16TB

Lưu ý:

 • Bảng giá G Suite áp dụng cho mỗi user ( người dùng)
 • Thời hạn áp dụng giá khuyến mãi 1 năm (12 tháng)
 • Số lượng user tương đương số lượng e-mail

(*)

 • Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)(*)
 • Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp(*)

Leave a Reply