April 3, 2019

Bảng giá Google Drive

 • Google Drive For Work

 • 20GB
 • 50GB
 • 200GB
 • 400GB
 • 1TB
 • 2TB
 • 4TB
 • 8TB
 • 16TB
 • Chi phí

 • $/tháng

 • $4
  20GB
 • $7.5
  50GB
 • $17
  200GB
 • $35
  400GB
 • $89
  1TB
 • $179
  2TB
 • $358
  4TB
 • $716
  8TB
 • $1.430
  16TB
 • Đơn vị tính

 • $/tháng

 • người dùng/tháng
  20GB
 • người dùng/tháng
  50GB
 • người dùng/tháng
  200GB
 • người dùng/tháng
  400GB
 • người dùng/tháng
  1TB
 • người dùng/tháng
  2TB
 • người dùng/tháng
  4TB
 • người dùng/tháng
  8TB
 • người dùng/tháng
  16TB