Ewha Hospital

Ewha Hospital

“Chúng tôi thực sự hài lòng với khả năng trao đổi thông tin rõ ràng hơn giữa các nhân viên của mình nhờ sự giúp đỡ của G Suite. Chúng tôi hy vọng
sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng G Suite, chẳng hạn như tiến hành các khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân bằng cách sử dụng Google Forms. Mục tiêu của chúng tôi là liên tục cải tiến năng lực quản lý bệnh viện toàn diện để phục vụ tốt hơn các bệnh nhân của mình, và G Suite đang giúp chúng tôi theo đúng lộ trình trở thành một viện y tế đẳng cấp thế giới. Chúng tôi đang rất phấn khích để được thấy thêm nhiều lợi ích sẽ thu được trong quá trình sử dụng G Suite.”
– Ông DK Han, trưởng nhóm hỗ trợ quản lý của Ewha Hospital

About the Author
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins