Agansa

Agansa

“Toàn bộ các hoạt động của chúng tôi giờ được tích hợp với G Suite. Tiện ích lịch chia sẻ này phục vụ như một công cụ quản lý con người – các nhà quản lý giờ hiểu rõ hơn tải lượng công việc của nhóm mình và dễ dàng tái phân nhiệm mỗi khi có thành viên trong nhóm bị quá tải hoặc vắng mặt. Điều này không chỉ giúp tăng năng suất mà còn đảm bảo đáp ứng các thời hạn và đem lại sự hài lòng cho khách hàng”
– Hardi Halim Liem, Chủ Sở Hữu và người đứng đầu bộ phận CNTT của Agansa

About the Author
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins