Dữ liệu của tôi có an toàn và được bảo mật không?

Ai sở hữu dữ liệu mà tôi chuyển vào Google Apps?

Nói một cách đơn giản, Google không sở hữu dữ liệu của bạn. Chúng tôi không đảm nhận vị trí xem xét xem dữ liệu thuộc sở hữu của người dùng cá nhân hay tổ chức đăng ký Google Apps, nhưng chúng tôi biết dữ liệu không phải của chúng tôi! Dữ liệu mà bạn chuyển vào các hệ thống của chúng tôi là của bạn và chúng tôi tin rằng nó vẫn nguyên như thế. Điều đó có nghĩa ba điều quan trọng là: 1. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác, ngoại trừ như đã nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. 2. Chúng tôi sẽ lưu dữ liệu của bạn với điều kiện là bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. 3. Bạn có thể lấy dữ liệu của mình nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ bên ngoài cùng với Google Apps hoặc ngừng sử dụng tất cả các dịch vụ của chúng tôi.

Google lưu trữ dữ liệu của tôi ở đâu?

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong mạng lưới dữ liệu được phân phối theo khu vực địa lý của Google. Cụm máy tính của Google được thiết kế có lưu ý tới khả năng phục hồi và tình trạng dư thừa, loại bỏ mọi điểm lỗi duy nhất và giảm thiểu tác động của các lỗi thiết bị thông thường cũng như những rủi ro môi trường. Truy cập vào các trung tâm dữ liệu bị hạn chế ở những nhân viên của Google được lựa chọn.

Dữ liệu của tôi có được đảm bảo an toàn trước các khách hàng khác của Google khi chạy trên cùng máy chủ không?

Có. Dữ liệu hầu như được bảo vệ như thể ở trên máy chủ riêng của dữ liệu. Các bên trái phép không thể truy cập dữ liệu của bạn. Các đối thủ cạnh tranh không thể truy cập vào dữ liệu của bạn và ngược lại. Trên thực tế, tất cả các tài khoản người dùng được bảo vệ thông qua khóa ảo để đảm bảo rằng một người dùng không thể xem dữ liệu của người dùng khác. Điều này tương tự như cách dữ liệu khách hàng được phân tách trong các cơ sở hạ tầng dùng chung khác, chẳng hạn như ứng dụng ngân hàng trực tuyến.

Google Apps có thể hỗ trợ tuân thủ HIPAA không?

Đối với những khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Google Apps có thể hỗ trợ tuân thủ HIPAA. Theo HIPAA, một số thông tin nhất định về tình trạng sức khỏe hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe của cá nhân được phân loại là Thông tin y tế được bảo vệ (PHI). Những khách hàng Google Apps chịu sự chi phối của HIPAA và muốn sử dụng Google Apps cùng PHI phải ký Thỏa thuận liên hết kinh doanh (BAA) với Google.

Google Apps có được FISMA chứng nhận không?

Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang năm 2002 (FISMA) là luật của liên bang Hoa Kỳ liên quan đến bảo mật thông tin hệ thống thông tin của cơ quan liên bang. FISMA áp dụng cho tất cả các hệ thống thông tin được sử dụng hoặc vận hành bởi các cơ quan liên bang Hoa Kỳ hoặc bởi các nhà thầu hoặc tổ chức khác thay mặt cho chính phủ. Google Apps for Government đã được chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho phép vận hành ở Cấp kiểm duyệt của FISMA (cấp tiêu chuẩn cho các hệ thống email liên bang) từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Làm thế nào để bảo vệ tổ chức của tôi khỏi spam và vi-rút?

Google có một trong những trình chặn spam tốt nhất trong lĩnh vực này và trình chặn này đã được tích hợp vào Google Apps. Spam được dọn 30 ngày một lần. Chúng tôi đã tích hợp tính năng kiểm tra vi-rút và thực thi kiểm tra tài liệu trước khi cho phép người dùng tải xuống bất kỳ thư nào.

Leave a Reply